20170117produce101s2logo.jpg

 

                                   Concept Evaluation 主題評價

歌曲

Veethoven/Oh Sung Hwan/Ashtray/Kingsmaker

Show Time

Shin Hyuk

I Know You Know

Devine Channel

열어줘

Triple H

Never

Kiggen/Assbrass

Oh Little Girl

成員

金Samuel C

呂桓雄 C

姜Daniel L

賴冠霖C

朴智勳C

 

尹智成 C

金東漢 C

高田健太 C

黃旼泫C

起C

 

朴宇潭 V

權玄彬 L

洪殷基 C

金鍾炫 L

裴振英

 

柳會勝 V

金泰東

朴成宇

雍成宇

安炯燮

 

盧太鉉 L

金勇珍

姜東昊

何成雲

李健熙 L

 

金相均

金東賢

金龍國

金在煥

金東彬

 

金男炯

李光賢

尹熙石

周學年

李義雄

 

邊賢

尹在燦

朱珍宇

林煐岷

張文福

 

李宇真

徐晟赫

李有鎮

劉善浩

正正

 

禹真榮

金藝賢

李仁壽

李大輝

Justin

 

鄭東秀

金泰宇

李起元

朴宇真

鄭世雲

 

金相彬

 

金成利

 

李俊宇

 

Concept Evaluation 主題評價

Veethoven/Oh Sung Hwan/Ashtray/Kingsmaker

Show Time

Shin Hyuk

I Know You Know

Devine-Channel

열어줘

Triple H

Never

Kiggen/Assbrass

Oh Little Girl

金Samuel C

金泰東C

Daniel L

黃旼泫C

鄭世雲 V

尹智成

權玄彬L

高田健太  

金鍾炫L

起C

朴宇潭 V

金東賢

姜東昊

雍成宇

李健熙L

盧太鉉 L

徐晟赫

金龍國 C

金在煥

裴振英

李宇真

金藝賢

 

李大輝

安炯燮

金相均

金東漢

 

朴宇真

李義雄

 

 

 

賴冠霖

朴智勳

 

何成雲 (新增)

張文福(新增)

周學年(新增

何成雲

(放出)

張文福 (放出)

 

 

林煐岷(新增)

周學年(放出)

 

 

 

劉善浩(新增)

林煐岷(放出)

 

 

 

 

劉善浩

(放出)

 

C: Center

V: Vocal

L: Leader

Deleted: OUT

由於淘汰後人數不平均,EP9將會有分組變動。
估計Showtime、I know You know加1人,열어줘加3人,Never放出4人,Oh little girl放出1人。

 

 

文章標籤
創作者介紹
創作者 國民製作人代表 的頭像
國民製作人代表

Produce101 S2

國民製作人代表 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • 哈囉
  • 金東賢沒有被淘汰喔~
  • 沒錯,我是搞錯了金泰宇和他,已更正。

    國民製作人代表 於 2017/05/28 18:15 回覆